incir Tansiyonun Dengelenmesine Yardımcı Olur.

İncir, Tansiyonun Dengelenmesine Yardımcı Olur.
İncir potasyum bakımından oldukça zengin olan meyvedir. insan vucudunda Potasyum minerali tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Genel olarak Günümüz beslenmesi daha az potasyum içeren sebze, meyve ve yiyeceklerle birlikte daha çok sodyum içeren hazır gıda, fast-food ve konserve besin içerdiği için yüksek tansiyon en yaygın sağlık sorunlarının başında insan hayatını tehdit eder hale gelmiştir..

********

İncir düzenli tüketildiğinde tansiyonu ve buna bağlı ohayatımızı tehdit eden kalp ve damar hastalıklarını önler. İncir gibi potasyum bakımından zengin sebze ve meyveler yemek koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyaz fasulye, balık, mantar, muz… vs. gibi yiyecekler yüksek tansiyonu ve buna bağlı olarak gelişen hayatımızı tehdit altına alan kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Tansiyon  veya diğer adıyla Kan basıncı kanın kalpten pompalanmasına, ara damarcıkların direncine ve atardamar çeperlerinin esnekliğine bağlıdır.

Kan basıncı veya tansiyon insan hayatında yerleşmiş uygulamaya göre önce kasılma basıncı “sistolik basınç”, sonra gevşeme basıncı “diastolik basınç” olarak kayda yazılır ve değerlendirilir. Kasılma basıncı kalbin kasılması sırasında oluşan en büyük kan basıncıdır. buna Büyük tansiyon denir. Gevşeme basıncı kalbin gevşeme veya dinlenme durumunda ölçülen en düşük basınç durumudur.. Buna da küçük tansiyon denir. Gevşeme basıncı “diastolik basınç” yükselirse kalbin beslenmesi azalır ve gücü düşer.

Normal kan basıncı hayvan türleri arasında, bir türün kendi içinde ve bireyden bireye göre büyük ölçüde değişir. Erişkin bir insanın dinlenme durumunda kol atardamarlarındaki ortalama basınç 120/80 mm civadır. (Hg). Zürafa’da beyne kanın gönderilebilmesi için kalbin  260 mm Hg kadar yüksek kasılma basınçları gerekir.

İnsanlarda normal ve yüksek  kan basıncı (tansiyonun) düzeylerini neyin oluşturduğu çeşitli tartışmalara konu olmuştur. 50 yaşın altındaki erişkinlerde 130-90 mm Hg üst normal sınır sayılır. Tansiyon, Kan basıncı normal olarak yaşla artar; bunun sebebi  genellikle atardamarların esnekliklerinin azalmasıdır. Fiziksel etkinlik ve duygusal stres, kan basıncını (tansiyon) geçici olarak yükseltebilir. Kan basıncı, dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncıdır. Kan basıncı ölçümü tansiyon aleti yardımıyla yapılır.,

Fig helps to balance blood pressure.
When regularly consumed, it prevents blood pressure and related cardiovascular diseases. Foods rich in potassium and fruits such as figs (dark green leafy vegetables, white beans, fish, mushrooms, bananas …) help prevent high blood pressure and related cardiovascular diseases. Blood pressure (blood pressure) depends on the pumping of blood from the heart, the resistance of the intermediate veins and the flexibility of the arterial walls.

The blood pressure (or blood pressure) is recorded as the contraction pressure (systolic pressure) and then the relaxation pressure (diastolic pressure) according to the established practice.

Feigen, Blutdruck (Blutdruck) Hilft sein stabilisieren.
Blutdruck (BP), um das Blut aus dem Herzen gepumpt wird, es hängt von der Flexibilität des Zwischenwiderstand von Venen und Arterienwand.

Der Blutdruck (oder Hypertonie), nach der üblichen Praxis vor dem Kontraktionsdruck (systolischer Druck), dann Lockerung Druck (diastolischer Druck) als Datensatz geschrieben. Kontraktionsdruck ist der größte Blutdruck während der Kontraktion des Herzens verursacht.

التين وضغط الدم (ضغط الدم) يساعد على استقرار يكون.

ضغط الدم (أو ارتفاع ضغط الدم)، وفقا للممارسة المتبعة أمام ضغط الانكماش (الضغط الانقباضي)، يتم كتابة الضغط ثم تخفيف (الضغط الانبساطي) كسجل. ضغط الانكماش هو أكبر ضغط الدم الناجم أثناء انقباض القلب. (التوتر الكبير) هو أدنى ضغط قياس في حالة من .

Рис, артериальное давление (АД) Помогает Стабилизировать быть.

Артериальное давление (или гипертония), в соответствии с установившейся практикой до давления сжатия (систолическое давление), то ослабление давления (диастолическое давление) записывается в виде записи. давление Сужение является крупнейшим кровяное давление, вызванное во время сокращения сердца.

無花果,血壓(血壓)有助於穩定是。

血壓(或高血壓),根據收縮壓力(收縮壓)之前慣例,然後緩和壓力(舒張壓)寫為一個記錄。收縮壓是心臟收縮時產生最大的血壓。 (大張力)在壓力放鬆放鬆或娛樂的心臟的情況下測得的最低壓力。

Figures, la pression artérielle (pression artérielle) contribue à stabiliser l’être.

 La pression artérielle est la pression du sang dans le système circulatoire des artères. mesure de la pression artérielle est fait avec l’aide de tensiomètre.

अंजीर, रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) को स्थिर करने में मदद करता है।

  रक्तचाप (या उच्च रक्तचाप), संकुचन दबाव (सिस्टोलिक प्रेशर) से पहले की स्थापना की प्रथा के अनुसार, तो सहजता दबाव (डायस्टोलिक प्रेशर) एक रिकार्ड के रूप में लिखा है। संकुचन दबाव सबसे बड़ा रक्त हृदय के संकुचन के दौरान वजह से दबाव है।

Los higos, la presión arterial (presión arterial) ayuda a estabilizar ser.
La fruta del higo es rica en potasio. minerales de potasio en la presión arterial (presión arterial) del cuerpo humano ayuda a estabilizar.

La presión arterial (o hipertensión), de acuerdo con la práctica establecida antes de que la presión de la contracción (presión sistólica), la presión a continuación, aliviando (presión diastólica) se escribe como un registro.

Figos, pressão arterial (pressão arterial) ajuda a estabilizar ser.

A pressão arterial (ou hipertensão), de acordo com a prática estabelecida antes que a pressão de contração, pressão, em seguida, aliviando (pressão diastólica) é escrito como um registro. pressão de contracção é a maior pressão provocada durante a contracção do coração.

******

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.