Google , 27 Temmuz 2015 tarihinde AdSense ve DoubleClick için hizmet şartlarını değiştirdi . Değiştirilen yönergelere göre, web sitesi operatörleri , tanımlama bilgilerinin kullanımı için onay almalıdır . Gelecekte belirtilen Google hizmetlerinin kullanımı için bu, genişletilmiş çerez bildirimleri gerektirecektir. Daha sonraki bir adımda, bu durumun Google tarafından sağlanan diğer tüm hizmetlere uygulanması muhtemeldir (AdWords, Dinamik Yeniden Pazarlama, Analytics). Google’ın bireysel hizmetler arasında ayrım yapması gereken hiçbir gerçek neden yoktur. Tüm servisler çerezleri kullanır.

Arka plana
Google’ın yeni yönergelerinin Avrupa Birliği’nin çerez politikasında arka planı var . AB çerezi politikası, kullanıcıların bir çerezin cihazlarında saklanıp dağıtılmayacağını kabul etmeleri gerektiğini düzenlemektedir (katılımlı çözüm). Yönergenin Mayıs 2011 itibariyle ulusal hukuka aktarılması gerekiyordu.  Almanya’da yapılıp yapılmadığına dair görüş farklılıkları var. Düzenleyiciler , Çerez Politikasının ulusal yasaya aktarılmadığını varsaymaktadır . Aksine, Federal Hükümet ve Avrupa Komisyonu bunu farklı şekilde görüyor.

Avrupa Birliği Üye Devletlerinde, durum genel olarak eşitsizdir. Bazı Üye Devletler, katılım modelini seçmişken, diğerleri bir katılımı yeterli buluyor.

Almanya’da şimdiye kadar Telemedya Yasası’nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı için, önceki yasal durum geçerli olmaya devam ediyor. Çerçeve, §§ 13 (1), 15 (3) TMG’nin düzenlemeleriyle sağlanmıştır. Kullanıcı (izleme) çerezlerinin ayarlanması hakkında bilgilendirilmelidir. Bu gizlilik politikası ile yapılır. Ayrıca, kullanıcı izleme, reklam ve analiz çerezlerinin kullanımına itiraz edebilmelidir. Bunun için web sitesi operatörü uygun bir çıkış seçeneğine sahip olmalıdır. Web sitesi operatörleri bu koşullara uyduğu takdirde, şu ana kadar başka bir işlem yapılmadı. Bu, artık Google hizmetlerinin AdSense ve DoubleClick hizmetlerini kullanımında değiştirilen politikaların bir sonucu olarak değişti.

Ne yapmalı?

Web sitesi operatörleri Avrupa Birliği’nden gelen ziyaretçiler için aşağıdaki önlemlerialmalıdır :

  • Gizlilik politikasında (mobil) web sayfalarında, uygulamalarda, e-postalarda veya Google ürünlerinin kullanımıyla ilgili diğer içeriklerde ve ilgili veri işlemlerinde dikkat edin.
  • Cihazında çerezlerin saklanması ve cihazında saklanan çerezlere ve verilere erişim için gizlilik politikasındaki kullanıcının anlaşılabilir bilgileri.
  • İlgili bir onay alınması.

Google web sitesi operatörlerinin yönergelerine göre, 30.09.2015 tarihine kadar önlemleri almaları gerekiyor.

Google’ın gereksinimlerini uygulamak için, web sitesi operatörlerinin gelişmiş çerez bildirimlerini entegre etmesi gerekir. Bir pankart şeklinde entegrasyon kuruldu. Google, taslak hazırlama önerileri sunmakta ve SSS ve teknik kılavuzlarla uygulamayı desteklemektedir .

Google AdSense kullanabilir web siteleri Google Analytics veya başka satıcılardan benzer ürünler için, aşağıdaki bildirim uygun:

“İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve sitemize gelen trafiği analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri sosyal medya, reklam ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Ayrıntılara bakın [bu, çerezlerin kullanımıyla ilgili olarak kendi gizlilik politikanıza bağlı olmalıdır, not d. R.] “

Uygulamalar için, Google aşağıdaki metni önerir :

“İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve uygulamamıza gelen trafiği analiz etmek için cihaz tanımlayıcıları kullanıyoruz.Ayrıca cihazınız hakkındaki bu tanımlayıcıları ve diğer bilgileri sosyal medya, reklam ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Ayrıntılara bakın [bu, çerezlerin kullanımıyla ilgili olarak kendi gizlilik politikanıza bağlı olmalıdır, not d. R.] “

Uygunsuzluğun sonuçları

Gelen AdSense program politikaları servis AdSense kullanan müşteriler “AB’de kullanıcıların rızası Yönergesi” tarafından karşılanması gereken olduğu saptanmıştır. Değiştirilen yönergeleri takip etmek istemeyen müşteriler, hizmeti kullanmayı bırakmalıdır. BuAdSense Kullanım Şartları’nın 4. Bölümünde belirtilmiştir . Web sitesi sahipleri gelecekte güvenilir Google hizmetlerinden vazgeçmek istemiyorsa, 01.10.2015 tarihinden itibaren gerekli çerez bilgilerinin (mobil) web sitelerine, uygulamalarına ve diğer içeriğine entegre edildiğinden emin olmalıdırlar.