Elma Sirkesinin Cildinizdeki Sivilcelerden Kurtulun

Elma Sirkesinin Cildinizdeki Sivilcelerden Kurtulun.

Sizin cildinizde ister akne, siğil ve Saçlarınızda kepek ile alakalı problem olsun. Elma sirkesi hepsi için muhteşem çözümdür. Geleneksel elma sirkesi ahşap fıçılarda ezilmiş doğal ilaçlanmamış elmaların fermantasyonu yoluyla yapılır. Bu doğal elma sirkesi içinde çeşitli mineraller, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, bakır, demir, sodyum, kükürt ve silikon gibi iz elementler bakımından oldukça zengindir. C vitamini, B vitamini, Asetik asit ve Sitrik asit açısından da zengindir.

Elma sirkesinin vucuda ve cilt için yararlarında Sivilceden kurtulun. İnsan cildi doğal olarak asidiktir. Cilt alkali olduğunda, akne gibi çeşitli sorunlara yatkın hale gelir. Asidik özellikte olduğundan elma sirkesi cildin pH dengesini korumak için iyidir. Ayrıca antibakteriyel özelliklere sahip etkili bir antiseptiktir. Yani bakteri gibi patojenleri ciltten uzak tutar. Bir şişe organik elma sirkesi alın ve eşit miktarda distile su ile sulandırın. Bir pamuk ile cilde uygulayın. 5 veya 10 dakika sonra durulayın. En iyi sonuç için, en az bir ay boyunca elma sirkesi kullanın.

elma-sirkesi133

Dişler üzerindeki çeşitli lekeleri çıkartmak için, elma sirkesiyle ıslatılmış pamuk parçası ile dişlerinizi ovabilirsiniz. Şeker hastalarında, diyabet, yüksek kan basıncı ve sindirim sistemi sorunları için hala etkili faydalı ilaç olarak kabul edilir. Bağışıklık sistemini muhteşem güçlendirmek, fazla kilo vermek ve sindirimi düzenli geliştirmek için kullanılmaktadır. Elma sirkesi kötü nefes kokusunu ve kötü vücut kokusu için de faydalıdır. Doğal Elma sirkesi cilt sorunları için etkili doğal ilaçlardan biridir. Doğal Elma sirkesi güneş yanığı, ileri yaşlılık lekeleri, akne, siğil, selülit, böcek ısırıkları ve saçlarınızda kepek için bir çare olarak kullanılmaktadır.

Sirke, yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak veya salamura gibi koruyucu olarak kullanılan ekşi meyve suyudur. Bu meyve çoğu kez yoğun asitli meyvelerden üzüm veya elma vb. olmaktadır. Sirke, şarabın düşük alkollü içkilerin veya şekerli ve nişastalı çözeltilerin mayalanmasıyla meydana gelen, asetik asit içeren sulu çözeltidir.

Bilimsel incelemeciler Chaptal, Persoon, Lavoisier, Liebig, Pasteur’dür. Sirkeleşme sirke bakterisi (mycoderma aceti) denen mikro organizmanın değiştirdiği mayalanmadır. Doğal sirke bakterisi alkollü çözeltilerde gelişir. Alkolü değiştirerek asetik asit ve suya dönüştürür.

sihil1123654

Eldesi genelde şöyledir:
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O
Doğal sirkesinde reaksiyon 2 basamaklı olur. Önce Etanol oksitlenerek Asetaldehite dönüşür.
CH3CH2OH + ½O2 → CH3COH + H2O
ikinci basamak, iki ara basamağından ouşur. Aldehyd-Dehydrogenase sayesinde su ile oksitlenerek Acetaldehyd triol olur.l olur:
CH3COH + ½O2 + H2O → CH3C(OH)3
oksitlemenin ikinci basamağında da dğal sirke asiti olur.
CH3C(OH)3 + ½O2 → CH3COOH + H2O
Doğal Sirke üretimi için üç temel şart vardır:
Havanın sirkeleştirilecek sıvı ile teması önemli
20-30 derece arası sabit sıcaklık olması gerekir
Ortamda sirke bakterilerinin mevcut olması.

Beyaz veya kırmızı şarap doğal yöntemle sirkeleşir. Fakat alkol derecelerinin 8-9 derece arasında olması gerekir. Bu dereceye gelmemiş sıvılara şarap katma yoluyla bu dereceye yükseltilir. Sirke üretimi fıçılarda yavaş sirkeleşmeyle yahut düşey kazanlarda çabuk oksitlenmeyle de yapılır.

elma-sirkesi1345

Doğal sirke Orleans metodunda 220-230 litrelik fıçılar kullanılır. Yatay birbiri üzerine yerleştirilir. Ön çeperin üst kısmında iki delik bulunur. Çapını 6–7 cm olan göz denilen bu deliklerden biri şarabı doldurmaya ve sirkeyi boşaltmaya yarar. İkinci hava deliğine tapa denir. Fıçılarda sirke olması için, içinde bolca sirke bakterisi bulunan, 8 derecelik 150 litre sirke öncelikle hazırlanır. Buna her 8 günde bir 10 litre şarap katılır. İçindeki sıvı seviyesi gözün 5 cm altına çıkana kadar devam edilir. 15 gün sonra sirkeleşme doğal olarak tamamlanır. Fıçıdan 10 litre sirke çekilir. Sonrasında hazırlanmış 10 litre şarap mayalanmak üzere konur.

Doğal elma sirkesinde Alman veya Schützenbach metodunda düşey meşe tekneler kullanılır. Teknelerin içi önceden yıkanmış silindircik haline getirilmiştir. Kurutulmuş kayınağacı yongalarıyla içi doldurulur. Alttan giren hava havalandırmayı sağlar. Üst tarafta yongalar arasından geçerken sıvı sirkeleşecek olan şarap veya alkollü çözeltinin akıtıldığı fıskiye sistemi bulunur. Yongalar daha önce sirke bakterileriyle zenginleştirilmiş sirkeyle serpme yoluyla ıslatılır. Yukarıdan gelen şarap alt kısma geçerken hızlı olarak doğal sirkeleşir.

Doğal sirke yapımında başka usulde daldırma kültür metoduyla sirke üretilir.Bu fıçıların içinde önceki üretimden elde edilen sirkenin bir miktarı bırakılır. Sonra üzerine yeterince şarap yahut alkol çözeltisi katılır. Daha sonra ortama güçlü bir hava akımı gönderilir. Böylece sirkeleşme çabuk olur. Bu sirkeler meşe fıçılarda dinlendirilir, Sirkenin kokusu geliştirilir, süzülür kullanıma hazırdır. Afiyet olsun. Allah şifa versin.

UYARI :
Hastaliklari teşhis, tedavi etmek 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece hekimlerimizin görevidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve faydali yaşama hakkında tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, faydali yaşama besin destek ürünleridir. Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve  Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur.
Hayata sağlıklı, afiyet içinde,  topluma ve kendinize faydalı yaşamanız dileklerimizle..

elma-sirkesi1317

Getting Rid Of Pimples Apple Cider Vinegar.

You want your skin acne, warts and ever-present apron around your waist you get problems with dandruff. Apple Cider vinegar great for all solution. Traditional wooden barrels where Apple Cider vinegar was the natural fermentation of apples was never crushed is done through. This natural apple cider vinegar in various minerals, calcium, phosphorus, potassium, magnesium, copper, iron, sodium, sulfur, and Silicon is very rich in trace elements, such as. Vitamin c, vitamin B, Acetic acid and Citric Acid is also rich.

Apple vinegar to get rid of Pimples in benefit of the body and skin. Human skin naturally acidic. When the skin alkaline, as acne becomes prone to various problems. Acidic property is Apple Cider vinegar is good for protecting the skin’s pH balance. It also has antibacterial properties is an effective antiseptic. I mean like pathogens bacteria from the skin. Get a bottle of organic apple cider vinegar and dilute it with an equal amount of distilled water. Apply to the skin with a cotton ball. 5 or 10 minutes, then rinse. For best results, use Apple Cider vinegar for at least a month.

To remove a variety of stains on the teeth, Apple vinegar, you can rub your teeth with cotton soaked with the part. In diabetics, diabetes, high blood pressure and digestive system problems are considered to be still effective for useful drugs. Strengthen the immune system of the magnificent, much to lose weight and have been used to improve digestion on a regular basis. Apple Cider vinegar can smell the bad breath and bad body odor is useful for. Natural apple cider vinegar is one of the effective natural remedy for skin problems. Natural apple cider vinegar sunburn, advanced age spots, acne, warts, cellulitis, insect bites and has been used as a remedy for dandruff in your hair.

Vinegar, cooking, in salads or pickled as a sweetener used as protective as it is sour fruit juice. This fruit is often dense acidic fruit grapes or apples etc.. Low-alcohol drinks or wine vinegar, sugar and starch suspensions occurred with yeast, acetic acid aqueous solutions containing.

Scientific review hunters Chaptal, Persoon, Lavoisier, Liebig, Pasteur. Vinegar acetic (Alex in aceti) is a micro-organism called leavening change. Natural vinegar bacteria develop in alcoholic solution. Modifying alcohol acetic acid and water

elma-sirkesi1314.

Production generally is as follows:
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O
2-digit natural vinegar in reaction. First Ethanol will oxidise Asetaldehite.
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
ouşur from second-line search step two. Aldehyd-Dehydrogenase will oxidise with water thanks to Acetaldehyd kabooffee. l:
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
the oxidation of the second phase of the natural vinegar acid.
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → CH3COOH + H2O

There are three basic requirements for the production of natural Vinegar:
The weather is going to be important contact with the liquid vinegar
You must have a constant temperature of 20-30 degrees
To be present in the vinegar bacteria are in the environment.

White or red wine natural method, sirkeleşir. But the degree of alcohol must be between 8-9 degrees. This degree hasn’t been upgraded to this degree through the wine added to liquids. Vinegar production in barrels or with vertical boilers fast slow oxidation with vinegar.

elma-sirkesi1316 Natural vinegar Orleans method it is 220-230-litre barrels. Will be placed on top of each other horizontally. Two holes at the top of the front wall. The diameter, 6 – 7 cm is one of those holes called eyes fill and wine vinegar to evacuate. The second air vent plug is called. VAT to be lavished in vinegar acetic, 8 degree 150 liters of vinegar first. It participates in every 8 days 10 liters of wine. Until the fluid level in the under 5 cm in the eye. 15 days after the vinegar naturally is completed. 10-liter barrel vinegar. Then prepared 10 liters of wine are put to mayalanmak.

Natural apple cider vinegar in German or in vertical oak boats Schützenbach method is used. Silindircik previously washed inside the boats. Dried beech tree is filled inside with the chip. Provides ventilation with bottom air. Passing through the upper side of the chips will be wine or alcoholic solution is liquid vinegar is flowing fountain system. Chips with vinegar bacteria enriched with vinegar before spreading soaked through. As fast as it passes through the lower part of the wine from above natural vinegar.

Other procedures in making natural vinegar dipping culture method in vinegar is produced. In this draft the amount of vinegar obtained from previous production. After enough wine or alcohol solution. He then sent a strong air flow to the environment. So vinegar. They rest in oak barrels, this vinegar smell to develop Sirkenin, filtered is ready for use. Bon appétit. God’s healing.

 elma-sirkesi1313

Das loswerden Pickel Apfelessig.

Sie möchten Ihre Haut Akne, Warzen und allgegenwärtige Schürze um Ihre Taille bekommen Sie Probleme mit Schuppen. Apple Apfelessig hervorragend für alle Lösung. Traditionelle Holzfässern, wo Apple Apfelessig war, dass die natürliche Gärung von Äpfeln nie niedergeschlagen wurde, erfolgt durch. Diese natürliche Apfelessig in verschiedenen Mineralien, Kalzium, Phosphor, Kalium, Magnesium, Kupfer, Eisen, Natrium, Schwefel und Silizium ist sehr reich an Spurenelementen, wie. Vitamin C, Vitamin B, Essigsäure und Zitronensäure ist auch reich.

Apfel-Essig loswerden Pickel im Vorteil des Körpers und der Haut. Menschliche Haut natürlich sauer. Wann wird die alkalisch, wie Akne Haut anfällig für verschiedene Probleme. Sauren Eigenschaft ist, dass Apple Apfelessig ist gut für den Schutz der Haut-pH-Balance. Es hat auch antibakterielle Eigenschaften ist antiseptisch wirksam. Ich meine, wie pathogene Bakterien von der Haut. Erhalten Sie eine Flasche Bio Apfelessig und verdünnen Sie es mit einer gleichen Menge von destilliertem Wasser. Auf der Haut mit einem Wattebausch auftragen. 5 oder 10 Minuten, dann ausspülen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Apple Apfelessig für mindestens einen Monat.

Um eine Vielzahl von Flecken auf den Zähnen zu entfernen, Apfelessig, können Sie Ihre Zähne mit Baumwolle, getränkt mit dem Teil reiben. Bei Diabetikern Diabetes, Bluthochdruck und Verdauungssystem Probleme gelten noch für nützliche Medikamente wirksam. Stärken Sie das Immunsystem der prächtigen, viel Gewicht zu verlieren und wurden verwendet, um die Verdauung auf einer regelmäßigen Basis zu verbessern. Apple Apfelessig riecht den Mundgeruch und schlechten Körpergeruch eignet sich für. Natürlicher Apfelessig ist eine wirksame natürliche Heilmittel bei Hautproblemen. Natürlich Apple Apfelessig Sonnenbrand, erweiterte, Altersflecken, Akne, Warzen, Zellulitis, Insektenstiche und wird als Heilmittel gegen Schuppen in den Haaren.

Essig, Kochen, in Salaten oder als Süßstoff verwendet gebeizt als schützende, als es ist saurer Fruchtsaft. Diese Frucht ist oft dicht sauren Obst Trauben oder Äpfeln etc… Alkoholarme Getränke oder Wein Essig, Zucker und Stärke Suspensionen aufgetreten mit Hefe, Essigsäure wässrigen Lösungen enthält.

Wissenschaftliche Überprüfung Jäger Chaptal, Persoon, Lavoisier, Liebig, Pasteur. Essig Essigsäure (Alex in Aceti) ist ein Mikroorganismus namens aufgehen. Natürliche Essigbakterien entwickeln in alkoholischer Lösung. Ändern von Alkohol Essigsäure und Wasser.

elma-sirkesi1315

Produktion ist in der Regel wie folgt:
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O
2-stellige natürlichen Essig in Reaktion. Erste Ethanol wird Asetaldehite oxidieren.
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
Ouşur vom zweiten Liniensuche Schritt zwei. Aldehyd-Dehydrogenase wird mit Wasser durch Acetaldehyd Kabooffee. l: oxidieren.
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
die Oxidation der zweiten Phase der natürlichen Essig-Säure.
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → CH3COOH + H2O

Es gibt drei grundlegende Anforderungen für die Herstellung von natürlichen Essig:
Das Wetter wird wichtig, Kontakt mit dem flüssigen Essig
Sie müssen eine konstante Temperatur von 20-30 Grad
Um in den Essig vorhanden sind Bakterien in der Umwelt.

Weißer oder roter Wein natürliche Methode, Sirkeleşir. Der Grad der Alkohol muss jedoch zwischen 8 bis 9 Grad. Dieses Maß ist nicht in diesem Ausmaß durch den Wein hinzugefügt, um Flüssigkeiten aufgerüstet. Essigherstellung in Fässern oder mit vertikaler Heizkessel schnell langsame Oxidation mit Essig.

Natürlichen Essig Orleans Methode es 220-230-Liter-Fässer. Wird horizontal übereinander platziert werden. Zwei Löcher an der Oberseite der vorderen Wand. Der Durchmesser beträgt 6 – 7 cm eines dieser Löcher genannt Augen füllen und Weinessig zu evakuieren. Der zweite Luft Entlüftungsstopfen nennt. Mehrwertsteuer in Essig Essigsäure, 8 Grad 150 Liter Essig zunächst überschüttet werden. Es beteiligt sich an alle 8 Tage 10 Liter Wein. Bis der Flüssigkeitsstand in der weniger als 5 cm in die Augen. 15 Tage nach der Essig natürlich abgeschlossen ist. 10-Liter-Fass Essig. Dann stellen wir bereit 10 Liter Wein, Mayalanmak.

Natürlicher Apfelessig in Deutsch oder in vertikalen Eiche Boote Schützenbach Methode dient. Silindircik gewaschen, vorher in die Boote. Getrocknete Buche ist im Inneren mit dem Chip gefüllt. Sorgt für ausreichende Belüftung mit Boden-Luft. Durchgang durch die obere Seite des Chips wird Wein oder alkoholischer Lösung ist flüssige Essig Brunnensystem fließt. Chips mit Essigbakterien angereichert mit Essig vor dem streuen getränkt durch. So schnell wie es geht durch den unteren Teil des Weines von oben natürlichen Essig.

Andere Verfahren bei der Herstellung von natürlichen Essig Tauchverfahren Kultur in Essig entsteht. In diesem Entwurf die Menge an Essig aus früheren Produktion gewonnen. Nach genügend Wein oder Alkohol Lösung. Er schickte dann einen starken Luftstrom für die Umwelt. Also Essig. Sie ruhen in Eichenfässern, dieser Essig-Geruch, Sirkenin, gefiltert zu entwickeln ist einsatzbereit. Bon Appétit. Gott der Heilung.

  elma-sirkesi1312

Как избавиться от прыщей яблочного уксуса.

Вы хотите акне кожи, бородавок и вездесущий фартук вокруг вашей талии, вы получите проблемы с перхотью. Яблочный уксус отлично подходит для всех решения. Традиционные деревянные бочки, где яблочный уксус был естественного брожения яблок никогда не был раздавлен осуществляется с помощью. Это натуральный яблочный сидр яблочный уксус в различных минералов, кальция, фосфора, калия, магния, медь, железо, натрий, сера и кремний очень богата микроэлементами, например. Витамин с, витамин B, уксусная кислота и лимонная кислота также является богатым.

Яблочный уксус, чтобы избавиться от прыщей в пользу тела и кожи. Естественно кислой кожи человека. Когда щелочной, как акне кожа становится склонны к различным проблемам. Кислотные свойства является яблочный уксус хорошо для защиты pH баланс кожи. Он также обладает антибактериальными свойствами является эффективным антисептиком. Я имею в виду как патогенные бактерии из кожи. Получить бутылку уксуса органических яблочный сидр и разбавить его с равным количеством дистиллированной воды. Наносите на кожу с ватным тампоном. 5 или 10 минут, затем смыть. Для наилучших результатов используйте яблочный уксус по крайней мере месяц.

Для удаления различных пятен на зубах, яблочный уксус, вы можете руб ваши зубы с хлопком, пропитанной с частью. В диабетиках сахарный диабет, высокое кровяное давление и пищеварительной системы проблемы считаются по-прежнему эффективны для полезных лекарств. Укрепление иммунной системы великолепный, много, котор нужно сбросить лишний вес и были использованы для улучшения пищеварения на регулярной основе. Яблочный уксус может запах неприятный запах и запах плохой тела полезно. Натуральный яблочный сидр яблочный уксус является одним из эффективных природных средство для проблем кожи. Натуральный яблочный сидр яблочный уксус загар, передовые возрастные пятна, акне, целлюлит, бородавки, укусы насекомых и был использован как средство от перхоти в ваших волосах.

Уксус, приготовление пищи, в салаты или маринованные как подсластитель используется как защитные, как кислый фруктовый сок. Этот фрукт часто является густой кислых фруктов виноград или яблоки etc.. Слабоалкогольные напитки или винный уксус, сахар и крахмал суспензии произошло с дрожжами, водные растворы уксусной кислоты, содержащие.

Научный обзор охотников Шапталь, Persoon, Лавуазье, Либиха, Пастер. Уксус уксусная (Алекс в aceti) является изменение микроорганизм, называемый leavening. Натуральный уксус бактерии развиваются в спиртовый раствор. Изменение спирта уксусной кислоты и воды.

Производство, как правило, является следующим:
CH3CH2OH + O2 → СН3СООН + H2O
2-значный натуральный уксус в реакции. Первый этанол будет окисляются Asetaldehite.
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
ouşur из второй строки поиска два шага. Aldehyd-дегидрогеназы будет окисляются с водой благодаря Acetaldehyd kabooffee. л:
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
окисление второго этапа натурального уксуса кислоты.
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → СН3СООН + H2O

elma-sirkesi135

Существует три основных требования для производства натурального уксуса:
Погода будет важный контакт с жидким уксусом
Вы должны иметь постоянную температуру 20-30 градусов
В уксусе бактерии находятся в окружающей среде.

Белое или красное вино естественный метод, sirkeleşir. Но степень алкоголя должно быть между 8-9 градусов. Эта степень не был повышен до этой степени через вино, добавить жидкости. Производство уксуса в бочках или быстро медленное окисление вертикальных котлов с уксусом.

Натуральный уксус Орлеан метод 220-230-литровых бочек. Будут размещены в верхней части друг с другом по горизонтали. Два отверстия в верхней части передней стенки. Диаметр, 6-7 см — одно из этих отверстий под названием глаза заполнить и винный уксус для эвакуации. Второй плагин дефлектора воздуха называется. НДС, быть расточал в уксусе уксусной, 8 градусов 150 литров уксуса сначала. Она участвует в каждые 8 дней 10 литров вина. До уровня жидкости в менее 5 см в глаза. 15 дней после того, как уксус, естественно, будет завершена. 10-литровую бочка уксуса. Затем подготовленный 10 литров вина ставится mayalanmak.

Натуральный яблочный сидр яблочный уксус в немецком или вертикальной дубовой лодки Schützenbach метод используется. Silindircik ранее промывают внутри лодки. Сушеный Бук дерево заполнен внутри с чипом. Обеспечивает вентиляцию с нижней воздухом. Проходя через верхнюю сторону фишки будет вино или жидкий спиртовый раствор уксуса течет фонтан системы. Чипсы с уксусом бактериями, обогащенный с уксусом до распространения пропитанных через. Так же быстро, как она проходит через нижнюю часть вина сверху натурального уксуса.

Другие процедуры приготовления натурального уксуса метод погружения культуры в уксус производится. В этом проекте количество уксуса, полученных от предыдущего производства. После достаточно вина или спирта раствор. Затем он послал сильный воздушный поток для окружающей среды. Так уксус. Они отдыхают в дубовых бочках, этот запах уксуса, чтобы развивать Sirkenin, фильтруют готова к использованию. Приятного аппетита. Исцеление Бога.

elma-sirkesi134

التخلص من البثور التفاح عصير التفاح سيركيسينين.

كنت تريد الخاص بك الجلد حب الشباب والبثور وساحة ماثلاً دائماً حول الخصر تحصل مشاكل مع القشرة. أبل خل كبيرة بالنسبة لكل حل. برميل خشبي التقليدية حيث كان خل التفاح الطبيعي تخمير التفاح وسحقت ابدأ يتم عن طريق. هذا خل التفاح الطبيعي في مختلف المعادن والكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، والحديد، والصوديوم، والكبريت والسليكون غنية جداً في تتبع العناصر، مثل. فيتامين ج وفيتامين ب، وحمض الخل وحمض الستريك غنية أيضا.

خل التفاح للتخلص من البثور في فائدة للجسم والجلد. جلد الإنسان بطبيعة الحال الحمضية. عندما يصبح الجلد القلوية، كحب الشباب المعرضة لمشاكل مختلفة. الخاصية الحمضية خل التفاح جيد لحماية توازن الأس الهيدروجيني للجلد. كما أن لديها خصائص مضادة للجراثيم مطهر فعال. يعني مثل البكتيريا المسببة للأمراض من الجلد. الحصول على زجاجة من خل التفاح العضوي وتمييع مع مبلغ مساو من الماء المقطر. تنطبق على الجلد مع كرة القطن. 5 أو 10 دقائق، ثم يشطف. للحصول على أفضل النتائج، استخدم خل التفاح لمدة شهر واحد على الأقل.

لإزالة مجموعة متنوعة من البقع على الأسنان، خل التفاح، يمكنك فرك الأسنان مع القطن غارقة بالجزء. في مرضى السكري، تعتبر مشاكل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والجهاز الهضمي لا تزال فعالة للمخدرات مفيدة. تعزيز الجهاز المناعي لكثير رائعة، لإنقاص وزنه وقد استخدمت لتحسين الهضم على أساس منتظم. أن رائحة خل التفاح في الكريهة ورائحة سيئة للجسم مفيد ل. خل التفاح الطبيعي واحد من علاج طبيعي فعال لمشاكل الجلد. حروق الشمس خل التفاح الطبيعي، متقدمة بقع العمر، حب الشباب، البثور، التهاب النسيج الخلوي، ولدغ الحشرات، وقد استخدم كعلاج للقشرة في شعرك.

الخل، الطبخ، في صلاح الدين أو مخلل كتحلية استخدام الحماية كما أنها عصير الفاكهة الحامض. هذه الفاكهة هي غالباً عناقيد كثيفة من الفواكه الحمضية أو التفاح إلخ… حدث المشروبات منخفضة-الكحول أو معلقات نبيذ الخل والسكر والنشا مع الخميرة، حمض الخليك المحاليل التي تحتوي على.

استعراض علمي الصيادين Chaptal، برسون، لافوازييه، ليبيغ، باستور. أنهيدريد الخل (أليكس في أستي) تغيير الكائنات الدقيقة تسمى تخمير. تطوير بكتيريا الخل الطبيعي في حل الكحولية. تعديل حمض الخليك الكحول والماء.

elma-sirkesi1311

الإنتاج عموما كما يلي:
CH3CH2OH + CH3COOH ← O2 + H2O
2-أرقام الخل الطبيعي كرد فعل. وسوف أوكسيديسي الإيثانول الأولى أسيتالديهيتي.
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
ouşur من الخط الثاني بحث الخطوة الثانية. وسوف أوكسيديسي الدايد-نازعة بالماء وبفضل أسيتالديهيد كابوفي-l:
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
أكسدة المرحلة الثانية من حمض الخل الطبيعي.
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 ← CH3COOH + H2O

وهناك ثلاثة متطلبات أساسية لإنتاج الخل الطبيعي:
الطقس ستكون مهمة الاتصال مع الخل السائل
يجب أن يكون على درجة حرارة ثابتة من 20-30 درجة
أن يكون حاضرا في الخل تكون البكتيريا في البيئة.

أبيض أو أحمر النبيذ الطريقة الطبيعية، sirkeleşir. ولكن يجب أن تكون درجة الكحول بين 8-9 درجات. لم تم ترقية هذه الدرجة إلى هذه الدرجة عن طريق النبيذ إضافة إلى السوائل. إنتاج الخل في براميل أو مع المراجل العمودي أكسدة بطيئة سريعة مع الخل.

الخل طبيعية أورليانز الأسلوب 220-230-لتر برميل. وسوف توضع فوق بعضها البعض أفقياً. اثنين من الثقوب في الجزء العلوي من الجدار الأمامي. القطر، 6 – 7 سم واحدة من تلك الثقوب التي تسمى ملء العيون وخل النبيذ لإجلاء. ويسمى سد تنفيس الهواء الثانية. ضريبة القيمة المضافة تكون اغدقت في الخل الخليك، 8 درجة 150 لتر من الخل أولاً. وهي تشارك في كل أيام 8 10 لتر من النبيذ. حتى على مستوى السائل في تحت 5 سم في العين. 15 يوما بعد اكتمال الخل الطبيعي. برميل سعة 10 لتر الخل. ثم يتم وضع استعداد 10 لترات من النبيذ مايالانماك.

ويستخدم خل التفاح الطبيعي في ألمانيا أو في أسلوب Schützenbach قوارب البلوط الرأسي. سيلينديرسيك غسلها مسبقاً داخل القوارب. شجرة الزان المجففة مليئة داخل الرقاقة. توفر التهوية بالهواء السفلي. سيتم تمرير من خلال الجانب العلوي من الرقائق النبيذ أو الكحولية الحل سائل الخل تتدفق نافورة النظام. غارقة رقائق مع بكتيريا الخل المخصب مع الخل قبل انتشار المرض من خلال. بسرعة كما أنه يمر عبر الجزء السفلي من النبيذ من فوق الخل الطبيعي.

ويتم إنتاج الإجراءات الأخرى في صنع الخل الطبيعي أسلوب الثقافة غمس في الخل. في مشروع القرار هذا مبلغ الخل التي تم الحصول عليها من الإنتاج السابق. وبعد ما يكفي من حل النبيذ أو الكحول. ثم أرسل إلى تدفق هواء قوي للبيئة. حتى الخل. أنها الراحة في البلوط برميل، هذا رائحة الخل لتطوير سيركينين، تمت تصفية جاهز للاستخدام. شهية. شفاء الله.

elma-sirkesi131
擺脫青春痘蘋果醋。

你想要你的皮膚痤瘡、 疣和圍裙無時無刻不在你的腰你得到頭皮屑的問題。 蘋果醋偉大的所有解。蘋果醋在那裡,自然發酵的蘋果永遠不會被粉碎的傳統木制桶是通過完成的。在各種礦物質、 鈣、 磷、 鉀、 鎂、 銅、 鐵、 鈉、 硫和矽這天然蘋果醋是非常豐富的微量元素,如。維生素 c、 維生素 B、 乙酸、 檸檬酸也是豐富的。

蘋果醋擺脫粉刺在身體和皮膚的好處。人體皮膚自然酸性。當鹼性,作為痤瘡皮膚變得容易出現各種問題。酸性屬性是蘋果醋是很好的保護皮膚的 ph 值的平衡。它還具有抗菌性能是一種有效的防腐劑。我的意思是像病原體細菌從皮膚。買一瓶有機蘋果醋和稀釋它與等量的蒸餾水。適用于皮膚與棉花球。5 或 10 分鐘,然後沖洗。為獲得最佳效果,使用至少一個月蘋果醋。

sihil112125

若要刪除的各種牙齒上的污漬,蘋果醋,你可以擦你的牙齒用棉花浸透的一部分。糖尿病患者,糖尿病,高血壓和消化系統的問題便是仍然有效的有用的藥物。加強免疫系統的華麗,多的減肥和被用於改善消化在週期性基礎上。蘋果醋可以聞到口臭和壞身體的氣味很有用的。天然蘋果醋是有效的自然補救皮膚問題之一。天然蘋果醋炙,先進的老年斑、 痤瘡、 疣、 蜂窩織炎、 昆蟲叮咬和被用作一個在你的頭髮頭皮屑的補救辦法。

醋,烹飪、 沙拉或醃漬作為一種甜味劑使用保護性不如它是酸果汁。這種水果常常是密集的酸性水果葡萄或蘋果等……低酒精飲料或酒醋、 糖和澱粉懸浮液發生用酵母,含醋酸水溶液。

科學審查獵人 Chaptal,漢拉瓦錫、 李比希、 巴斯德。醋醋 (亞曆克斯在 aceti) 是微生物稱為的發酵變化。天然醋細菌產生酒精溶液中。修改醇乙酸和水。

生產一般是,如下所示︰
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O
2 位數天然醋中反應。第一乙醇將氧化後,Asetaldehite。
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
從第二步第二線搜索的 ouşur。Aldehyd-脫氫酶將氧化後,用水由於 l: Acetaldehyd kabooffee。
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
第二階段的天然醋酸的氧化。
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → CH3COOH + H2O

有天然醋生產用的三個基本要求︰
天氣如何用液體醋的重要聯絡人
你必須有一個恒定的溫度為 20-30 度
醋中存在細菌是在環境中。

白色或紅酒自然的方法,sirkeleşir。但酒精度必須是 8-9 度之間。這種程度還沒有到這種程度通過添加到液體的酒已升級。在桶或立式鍋爐快 — 慢氧化用醋醋生產。

sihil1129552

天然醋奧爾良方法它是 220-230-公升桶。將彼此水準放置。前面的牆頂部的兩個孔。直徑 6-7 釐米是叫眼睛填充和酒醋撤離那些洞之一。被稱為第二次空氣排氣塞。加值稅被揮霍完醋乙酸、 醋 150 升 8 度第一次。在每隔 8 天參與 10 公升的酒。直到在液面下 5 釐米的眼睛。醋自然完成後的 15 天。10 升桶醋。然後準備 10 公升的酒都是放到 mayalanmak。

天然蘋果醋在德國或在垂直橡木船 Schützenbach 方法使用。Silindircik 以前洗裡面的船。幹的山毛櫸樹裡面裝滿了晶片。提供與底部空氣通風。通過晶片的上側將酒或酒精溶液是液體醋流動噴泉系統。晶片與醋細菌傳播之前富含醋濕透了。儘快通過從天然醋酒的下半部分。

其他的程式進行天然醋浸洗文化方法食醋中產生。在這一草案的醋量從以前的生產獲得。經過足夠的酒或醇溶液。他然後發送到環境的一股強氣流。如此的醋。 他們休息在橡木桶中,這種醋氣味開發 Sirkenin,過濾是準備使用。 Bon appétit。神的醫治。

 elma-sirkesi13

सेब सिरका के साथ त्वचा मुँहासे चला गया

आप अपनी त्वचा मुँहासे, मौसा और कभी वर्तमान एप्रन चाहते हैं अपनी कमर के आसपास आप रूसी के साथ कोई समस्या हो। सेब साइडर सिरका सभी समाधान के लिए महान। सेब साइडर सिरका सेब के प्राकृतिक किण्वन को कुचल कभी नहीं था जहाँ था पारंपरिक लकड़ी बैरल के माध्यम से किया जाता है। इस प्राकृतिक सेब साइडर सिरका में विभिन्न खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, सोडियम, गंधक, और सिलिकॉन जैसे तत्वों का पता लगाने में, बहुत अमीर है। विटामिन सी, विटामिन बी, एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड अमीर भी है।

सेब सिरका में शरीर और त्वचा के लाभ Pimples से छुटकारा पाने के लिए। मानव त्वचा स्वाभाविक रूप से अम्लीय। जब त्वचा मुँहासे के रूप में क्षार के विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। अम्लीय गुण है सेब साइडर सिरका त्वचा के पीएच संतुलन की रक्षा के लिए अच्छा है। यह भी जीवाणुरोधी गुणों है एक प्रभावी एंटीसेप्टिक है। मैं रोगजनकों बैक्टीरिया से त्वचा की तरह मतलब है। कार्बनिक सेब साइडर सिरका की एक बोतल मिल और यह आसुत पानी के बराबर राशि के साथ पतला। एक कपास की गेंद के साथ त्वचा के लिए लागू होते हैं। 5 या 10 मिनट, फिर कुल्ला। श्रेष्ठ परिणामों के लिए, कम से कम एक महीने के लिए सेब साइडर सिरका का उपयोग करें।

hint-yagi133दांतों पर दाग की एक किस्म को निकालने के लिए, सेब सिरका, आप अपने दाँत के साथ भाग लथपथ कपास के साथ रगड़ कर सकते हैं। मधुमेह रोगियों में, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए उपयोगी दवाएं अभी भी प्रभावी होने के लिए माना जाता है। वजन खोने के लिए और एक नियमित आधार पर पाचन में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया गया है करने के लिए शानदार, बहुत की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने। सेब साइडर सिरका बुरा साँस गंध महसूस कर सकते हैं और बुरा शरीर की गंध के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक सेब साइडर सिरका त्वचा की समस्याओं के लिए प्रभावी प्राकृतिक उपचार में से एक है। प्राकृतिक सेब साइडर सिरका सनबर्न, उन्नत उम्र के धब्बे, मुँहासे, मौसा, cellulitis, कीड़े के काटने और अपने बालों में रूसी के लिए एक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

सिरका, पाक कला, सलाद में या एक स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया मसालेदार, खट्टे फलों का रस के रूप में इसे के रूप में सुरक्षा है। यह फल अक्सर घने अम्लीय फल अंगूर या सेब आदि है… कम अल्कोहल पेय या वाइन सिरका, चीनी और स्टार्च का निलंबन खमीर के साथ, एसिटिक एसिड जलीय समाधान युक्त उत्पन्न हुई।

वैज्ञानिक समीक्षा शिकारी Chaptal, Persoon, Lavoisier, Liebig, पाश्चर। सिरका acetic (एलेक्स aceti में) एक सूक्ष्म जीव बुलाया उठना परिवर्तन है। प्राकृतिक सिरका बैक्टीरिया में मादक समाधान विकसित करना। शराब एसिटिक एसिड और पानी को संशोधित।

elma-sirkesi1313

उत्पादन आम तौर पर इस प्रकार है:
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O
2 अंकीय प्रतिक्रिया में प्राकृतिक सिरका। पहली इथेनॉल Asetaldehite oxidise जाएगा।
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
दूसरा-लाइन खोज दो चरण से ouşur. Aldehyd-डिहाइड्रोजनेज पानी Acetaldehyd kabooffee. एल: धन्यवाद के साथ oxidise जाएगा
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
प्राकृतिक सिरका अम्ल के दूसरे चरण के ऑक्सीकरण।
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → CH3COOH + H2O

वहाँ प्राकृतिक सिरका के उत्पादन के लिए तीन बुनियादी आवश्यकताओं हैं:
मौसम तरल सिरका के साथ महत्वपूर्ण संपर्क किया जा रहा है
आप 20-30 डिग्री की एक निरंतर तापमान होना आवश्यक
सिरका में उपस्थित होने के लिए वातावरण में बैक्टीरिया होते हैं।

सफेद या लाल वाइन सिरका, प्राकृतिक तरीका है। लेकिन शराब की डिग्री 8-9 डिग्री के बीच होना चाहिए। इस डिग्री करने के लिए तरल पदार्थ गयी शराब के माध्यम से इस डिग्री करने के लिए उन्नत नहीं किया गया। सिरका उत्पादन बैरल में या सिरका के साथ तेजी से धीमी गति से ऑक्सीकरण अनुलंब बॉयलर के साथ।

प्राकृतिक सिरका ऑरलियन्स विधि यह 220-230-लीटर बैरल है। एक-दूसरे के शीर्ष पर क्षैतिज रूप से रखा जाएगा। सामने दीवार के शीर्ष पर दो छेद। व्यास, 6-7 सेमी उन छेद आँखें भरने और खाली करने के लिए वाइन सिरका कहा जाता है में से एक है। दूसरी हवा वेंट प्लग कहा जाता है। Acetic, सिरका में पहली बार 8 डिग्री 150 लीटर सिरका की बहुतायत हो करने के लिए VAT. यह 10 लीटर शराब की हर 8 दिन में भाग लेता है। में द्रव स्तर तक के तहत आँख में 5 सेमी। 15 दिनों के बाद सिरका स्वाभाविक रूप से पूरा हो गया है। 10 लीटर प्रति बैरल सिरका। उसके बाद, डाल करने के लिए 10 लीटर तैयार शराब खमीर, के रूप में।

प्राकृतिक सेब साइडर सिरका में जर्मन या अनुलंब ओक नावों Schützenbach पद्धति में उपयोग किया जाता है। नावों के अग्रिम में सिलेंडर में धोया। सूखे बीच पेड़ के अंदर चिप के साथ भरा है। नीचे हवा के साथ वेंटिलेशन प्रदान करता है। ऊपरी तरफ चिप्स के माध्यम से गुजर रहा होगा शराब या मादक समाधान तरल है सिरका फव्वारा सिस्टम बह रही है। सिरका बैक्टीरिया फैलने से पहले सिरका के साथ समृद्ध के साथ चिप्स के माध्यम से लथपथ। रूप में उपवास के रूप में यह प्राकृतिक सिरका ऊपर से शराब के निचले भाग के माध्यम से गुजरता है।

प्राकृतिक सिरका सूई संस्कृति विधि में सिरका बनाने में अन्य प्रक्रियाओं का उत्पादन किया है। इस ड्राफ्ट में सिरका की मात्रा पिछले उत्पादन से प्राप्त की। के बाद पर्याप्त शराब या शराब समाधान। वह उसके बाद पर्यावरण के लिए एक मजबूत हवा का प्रवाह भेज दिया। हां सिरका। वे ओक बैरल में आराम, सिरका की इस सिरका गंध बढ़ाया है, फ़िल्टर उपयोग के लिए तैयार है। बोन एपीटिट। भगवान चिकित्सा है।

elma-sirkesi139

Se débarrasser des boutons vinaigre de cidre de pomme.

Vous voulez votre peau acné, les verrues et tablier omniprésente autour de votre taille vous rencontrer des problèmes avec les pellicules. Idéal pour toute la solution du vinaigre de cidre de pomme. Des tonneaux en bois traditionnels où le vinaigre de cidre de pomme était la fermentation naturelle de pommes ne fut jamais écrasée se fait à travers. Ce vinaigre de cidre naturel en divers minéraux, calcium, phosphore, potassium, magnésium, cuivre, fer, sodium, soufre et silicium est très riche en oligo-éléments, tels que. Vitamine c, vitamine B, acide acétique et l’acide citrique est aussi riche.

Vinaigre de pomme pour se débarrasser des boutons au profit des corps et la peau. Peau humaine est naturellement acide. Quand la peau alcaline, comme l’acné devienne sujette à divers problèmes. Propriété acide est le vinaigre de cidre de pomme est bon pour protéger l’équilibre du pH de la peau. Il a également des propriétés antibactériennes est un antiseptique efficace. Je veux dire comme les bactéries pathogènes de la peau. Obtenez une bouteille de vinaigre de cidre de pomme biologique et diluez-la avec une quantité égale d’eau distillée. Appliquer sur la peau avec une boule de coton. 5 ou 10 minutes, puis rincez. Pour de meilleurs résultats, utilisez du vinaigre de cidre de pomme pendant au moins un mois.

sihil112254

Pour supprimer une variété des taches sur les dents, le vinaigre de pomme, vous pouvez frotter vos dents avec du coton imbibé de la partie. Chez les diabétiques, les problèmes de diabète, l’hypertension artérielle et le système digestif sont considérés comme toujours en vigueur pour les médicaments utiles. Renforcer le système immunitaire du très magnifique, à perdre du poids et ont été utilisés pour améliorer la digestion de façon régulière. Vinaigre de cidre de pomme peut sentir la mauvaise haleine et mauvaise odeur corporelle est utile pour. Vinaigre de cidre naturel est le remède naturel efficace pour les problèmes de peau. Coup de soleil naturel apple vinaigre de cidre, avancée des taches de vieillesse, verrues, cellulite, acné, piqûres d’insectes et a été utilisé comme remède contre les pellicules dans les cheveux.

Vinaigre, cuisson, en salade ou marinés comme un édulcorant utilisé comme protection car il est jus de fruit aigre. Ce fruit est souvent dense de fruits acides raisins ou des pommes etc… Faible teneur en alcool boissons ou des suspensions de vinaigre, de sucre et d’amidon vins s’est produite avec de la levure, solutions aqueuses d’acide acétique contenant.

Examen scientifique chasseurs Chaptal, Persoon, Lavoisier, Liebig, Pasteur. Acétique vinaigre (Alex dans aceti) est un changement de micro-organisme appelé levain. Les bactéries naturelles vinaigre mettre en solution alcoolique. Modification d’alcool acétique et eau.

sihil1123636

La production est généralement comme suit :
CH3CH2OH + CH3COOH → O2 + H2O
2 chiffres vinaigre naturel en réaction. Éthanol de première va oxyder Asetaldehite.
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
ouşur de l’étape 2 de la deuxième ligne recherche. Aldehyd-déshydrogénase s’oxydent avec de l’eau grâce à l Acetaldehyd kabooffee. :
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
l’oxydation de la deuxième phase de l’acide du vinaigre naturel.
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → CH3COOH + H2O

Il y a trois conditions de base pour la production de vinaigre naturel :
La météo va être un contact important avec le vinaigre liquid
Vous devez avoir une température constante de 20 à 30 degrés
Pour être présent dans le vinaigre, les bactéries sont dans l’environnement.

elma-sirkesi134

Blanc ou rouge vinaigre de vin, de façon naturelle. Mais le degré d’alcool doit se situer entre 8 et 9 degrés. Cette mesure n’a pas été mis à niveau dans cette mesure à travers le vin ajouté aux liquides. Production de vinaigre dans des tonneaux ou à l’oxydation rapide lente chaudières verticales avec du vinaigre.

Vinaigre naturel méthode Orleans c’est 220-230-litre barils. Sera placé sur le dessus de l’autre horizontalement. Deux trous en haut de la paroi avant. Le diamètre, 6 à 7 cm est l’un de ces trous appelés yeux remplissage et vinaigre de vin à évacuer. Le bouchon d’évent air deuxième est appelé. TVA à être prodigués dans l’acide acétique, vinaigre 8 degré 150 litres de vinaigre tout d’abord. Il participe à tous les 8 jours 10 litres de vin. Jusqu’à ce que le niveau du liquide dans le moins de 5 cm dans les yeux. 15 jours après que le vinaigre est naturellement complété. baril de 10 litres de vinaigre. Après cela, comme l’a dit à 10 litres de levure de vin, préparé.

Vinaigre de cidre naturel en allemand ou dans des bateaux chêne vertical Schützenbach méthode est utilisé. Avances dans des bateaux se sont accumulés dans le cylindre. Hêtre séché est rempli à l’intérieur de la puce. Fournit une ventilation d’air bas. Passant par la face supérieure des puces sera vin ou solution alcoolique est liquide vinaigre coule système fountain. Puces avec des bactéries de vinaigre enrichis avec du vinaigre avant de se propager trempée à travers. Aussi vite qu’il traverse la partie inférieure du vin par dessus du vinaigre naturel.

Autres procédures en faisant trempette méthode de culture naturelle de vinaigre dans le vinaigre est produite. Dans ce projet, la quantité de vinaigre obtenu à partir de production précédente. Après suffisamment de solution à vin ou d’alcool. Il a ensuite envoyé un flux d’air puissant pour l’environnement. Alors vinaigre. Elles reposent en fûts de chêne, cette odeur de vinaigre de vinaigre est améliorée, filtré est prêt à l’emploi. Bon appétit. Dieu de la guérison.

 elma-sirkesi138

Para eliminar las espinillas vinagre de manzana.

Desea que su piel acné, verrugas y delantal siempre presente alrededor de su cintura tienes problemas con la caspa. Vinagre de sidra de manzana ideal para toda la solución. Barriles de madera tradicionales donde el vinagre de sidra de manzana fue la fermentación natural de manzanas nunca fue aplastada se realiza a través de. Este vinagre de sidra de manzana natural en varios minerales, calcio, fósforo, potasio, magnesio, cobre, hierro, sodio, azufre y silicio es muy rico en oligoelementos, tales como. También es rica de vitamina c, vitamina B, ácido acético y ácido cítrico.

Vinagre de manzana para deshacerse de espinillas en beneficio del cuerpo y la piel. Piel humana naturalmente ácida. Cuando la piel alcalina, como el acné se convierte en propensa a diversos problemas. Característica ácida es vinagre de sidra de manzana es bueno para proteger el equilibrio del pH de la piel. También tiene propiedades antibacterianas es un antiséptico eficaz. Me refiero a como bacterias patógenos de la piel. Conseguir una botella de vinagre de sidra de manzana orgánica y diluir con una cantidad igual de agua destilada. Aplicar sobre la piel con una bola de algodón. 5 o 10 minutos, luego enjuague. Para mejores resultados, utilice vinagre de sidra de manzana durante al menos un mes.

elma-sirkesi136

Para quitar una variedad de manchas en los dientes, vinagre de manzana, usted puede frotar los dientes con algodón embebido con la parte. En diabéticos, problemas de diabetes, hipertensión arterial y el sistema digestivo se consideran todavía eficaces medicamentos útiles. Fortalecer el sistema inmunológico del tan magnífico, para perder peso y se han utilizado para mejorar la digestión de forma regular. Vinagre de sidra de manzana puede oler el mal aliento y olor corporal malo es útil para. Vinagre de sidra de manzana natural es uno de lo efectivo remedio natural para problemas de piel. Quemadura de vinagre de sidra de manzana natural, avanzado de manchas de la edad, acné, verrugas, celulitis, picaduras de insectos y ha sido utilizado como un remedio para la caspa en el cabello.

Vinagre, cocinar, en ensaladas o encurtidos como edulcorante utilizado como protección ya que es jugo de fruta amarga. Esta fruta es a menudo denso fruta ácida uvas o manzanas etc… Bebidas de baja graduación o suspensiones de almidón, azúcar y vinagre de vino se produjeron con la levadura, soluciones acuosas de ácido acético que contiene.

Revisión científica cazadores Chaptal, Persoon, Lavoisier, Liebig y Pasteur. Vinagre acético (Alex en aceti) es un microorganismo llamado levadura cambio. Las bacterias del vinagre natural se convierten en solución alcohólica. Modificación de alcohol acético y agua.

La producción generalmente es como sigue:
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O
vinagre natural de 2 dígitos en la reacción. Primer etanol oxidan Asetaldehite.
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
ouşur de paso de búsqueda de segunda línea dos. Aldehyd-deshidrogenasa se oxidan con agua gracias a Acetaldehyd kabooffee. l:
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
la oxidación de la segunda fase del ácido de vinagre natural.
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → CH3COOH + H2O

Hay tres requisitos básicos para la producción de vinagre natural:
El tiempo va a ser importante contacto con el vinagre líquido
Debe tener una temperatura constante de 20-30 grados
Para estar presente en el vinagre, las bacterias están en el ambiente.

 vitamin-c3-888  Blanco o rojo vinagre de vino, naturalidad. Pero el grado de alcohol debe ser entre 8-9 grados. Este grado no ha sido actualizado a este grado a través del vino añadido a los líquidos. Producción de vinagre en barriles o con la oxidación rápida lenta calderas verticales con vinagre.

Método de Orleans es barricas de 220-230 litros de vinagre natural. Se colocará encima de la otra horizontalmente. Dos agujeros en la parte superior de la pared frontal. El diámetro, 6-7 cm es uno de esos agujeros llamados ojos relleno y vinagre de vino a evacuar. Se llama el segundo tapón de ventilación de aire. IVA a ser prodigado en vinagre acético, 8 grado 150 litros de vinagre primero. Participa en cada 8 días en 10 litros de vino. Hasta el nivel de líquido en los menores de 5 cm en el ojo. 15 días después el vinagre naturalmente. barril de 10 litros de vinagre. Después de eso, puso a 10 litros de levaduras, preparada.

Se utiliza el vinagre de sidra de manzana natural en alemán o en botes de roble vertical Schützenbach método. En el avance de los barcos de lavado en el cilindro. Haya secado está lleno dentro de la viruta. Proporciona la ventilación con aire de la parte inferior. Pasando por la parte superior de los chips será vino o solución alcohólica es líquido vinagre fluye sistema de la fuente. Fichas con las bacterias del vinagre enriquecidas con vinagre antes de separarse empapado a través. Tan rápido como pasa a través de la parte inferior del vino desde arriba de vinagre natural.

Otros procedimientos en la fabricación método sumergir en vinagre natural de cultivo en vinagre se produce. En este proyecto la cantidad de vinagre Obtenido de la producción anterior. Después de suficiente solución de vino o de alcohol. Entonces envió un flujo fuerte de aire para el medio ambiente. Que vinagre. Descansan en barricas de roble, se ha mejorado este olor a vinagre vinagre, filtrada está listo para usar. Bon appétit. Sanadora de Dios.,

  elma-sirkesi137
Se livrar de Pimples vinagre de maçã.

Você quer sua pele acne, verrugas e avental sempre presente ao redor da sua cintura você ter problemas com caspa. Vinagre de cidra de Apple grande para solução de todas. Barris de madeira tradicionais, onde o vinagre de cidra de maçã foi a fermentação natural de maçãs nunca foi esmagada é feito através de. Este vinagre de maçã natural em vários minerais, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, cobre, ferro, sódio, enxofre e silício é muito rica em oligoelementos, tais como. Vitamina c, vitamina B, ácido acético e ácido cítrico também é rico.

Vinagre de maçã para se livrar das espinhas em benefício do corpo e da pele. Pele humana naturalmente ácida. Quando a pele alcalina, como acne torna-se propensas a vários problemas. Propriedade ácida é vinagre de cidra de maçã é boa para proteger o equilíbrio do pH da pele. Também tem propriedades antibacterianas é um anti-séptico eficaz. Quero dizer como patógenos bactérias da pele. Buscar uma garrafa de vinagre de maçã orgânico e dilui-lo com uma quantidade igual de água destilada. Aplica na pele com uma bola de algodão. 5 ou 10 minutos, depois enxaguar. Para melhores resultados, use vinagre de cidra de maçã pelo menos um mês.

vitamin-c3-777 Para remover uma variedade de manchas nos dentes, vinagre de maçã, você pode esfregar os dentes com algodão embebido com a parte. Em diabéticos, diabetes, hipertensão arterial e sistema digestivo problemas são considerados ainda eficaz para drogas úteis. Fortalecer o sistema imunológico do magnífico, muito a perder peso e têm sido usados para melhorar a digestão em uma base regular. Vinagre de cidra de Apple pode cheirar o mau hálito e odor corporal ruim é útil para. Vinagre de maçã natural é um do eficaz remédio natural para problemas de pele. Queimadura de vinagre de maçã natural, avançada idade manchas, acne, verrugas, celulite, mordidas de inseto e tem sido usado como um remédio para caspa no cabelo.

Vinagre, cozimento, em saladas ou em conserva como um adoçante usado como protetor que é suco de fruta azeda. Esta fruta é muitas vezes frutas ácidas densa uvas ou maçãs etc… Bebidas de baixo teor alcoólico ou suspensões de vinagre, açúcar e amido vinhos ocorreram com fermento, soluções aquosas de ácido acético contendo.

Caçadores de revisão científica Chaptal, Persoon, Lavoisier, Liebig, Pasteur. Vinagre acético (Alex em aceti) é uma mudança de microrganismo chamado fermentação. Bactérias de vinagre natural desenvolvem em solução alcoólica. Modificando o álcool em ácido acético e água.

Produção em geral é a seguinte:
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O
vinagre natural de 2 dígitos na reação. Primeiro etanol irá oxidar Asetaldehite.
CH3CH2OH + 1/2O2 → CH3COH + H2O
ouşur da etapa de pesquisa de segunda linha dois. Destilagem-desidrogenase irá oxidar com água graças a Acetaldehyd kabooffee. l:
CH3COH + 1/2O2 + H2O → CH3C (OH) 3
a oxidação da segunda fase do ácido do vinagre natural.
CH3C (OH) 3 + 1/2O2 → CH3COOH + H2O

Há três requisitos básicos para a produção de vinagre natural:
O tempo vai ser importante contato com o líquido vinagre
Você deve ter uma temperatura constante de 20-30 graus
Para estar presente no vinagre, bactérias estão no ambiente.

Branco ou vermelho de vinagre de vinho, forma natural. Mas o grau de álcool deve ser entre 8 e 9 graus. Este diploma ainda não foi atualizada para este grau através do vinho adicionado a líquidos. Produção de vinagre em barris ou com oxidação rápido lento de caldeiras vertical com vinagre.

Vinagre natural método Orleans é 220-230-litro barris. Serão colocados horizontalmente em cima do outro. Dois furos na parte superior da parede frontal. O diâmetro, 6 a 7 cm é um desses buracos chamados de encher os olhos e vinagre de vinho para evacuar. O segundo campo de purga de ar é chamado. IVA a ser dispensadas em ácido acético, vinagre 8 grau 150 litros de vinagre primeiro. Participa em 8 dias 10 litros de vinho. Até o nível do líquido na menos de 5 cm no olho. 15 dias após o vinagre natural é concluído. barril de 10 litros de vinagre. Depois disso, como colocar a 10 litros de fermento de vinho, preparado.

sihil112852

Vinagre de maçã natural em alemão ou em barcos de carvalho vertical Schützenbach método é usado. No avanço dos barcos lavado no cilindro. Árvore de faia secas é preenchido dentro com o chip. Fornece ventilação com ar inferior. Passando do lado superior dos chips será vinho ou solução alcoólica é líquida vinagre está fluindo sistema de fonte. Chips com bactéria de vinagre enriquecida com vinagre antes de espalhar empapada. Mais rápido que atravessa a parte inferior do vinho acima de vinagre natural.

Outros procedimentos em fazer o método de cultura mergulho vinagre natural no vinagre é produzido. Neste projecto, a quantidade de vinagre obtido de produção anterior. Após a solução bastante vinho ou álcool. Então, ele mandou um fluxo de ar forte para o meio ambiente. Então vinagre. Eles descansam em barris de carvalho, esse cheiro de vinagre de vinagre é realçado, filtrado está pronto para uso. Bon appétit. Deus é a cura.

Hint Yağı Siğil’e Karşı etkili ve Faydalıdır.

Çay Ağacı Yağı Siğil’e Karşı Etkili ve Faydalıdır.

E Vitamini Kapsülü Siğillere Karşı Faydalıdır.

Siğilin Üzerine Selobant Parçasını Yapıştırmak Faydalıdır

C Vitamini Tableti Ellerde, Vücutta Oluşan Siğile Faydalıdır

Körpe İncir Yaprağından Akan Süt Ellerde, Vücutta Oluşan Siğile Etkilidir

.

.

.

http://faydaliyasam.com/kas-agrilarina-biberiye-etkileri

insan Beynine iyi Gelen Yeşil Yapraklı Bitkiler

Kas Ağrılarına Uykunun ve Dinlenmenin Faydaları

Kas Ağrılarına NANE’nin Faydalı Etkisi

EPSOM TUZU Etkileri ve Kas Ağrılarına Faydalıdır.

Kas Ağrılarına PAPATYA Etkisi ve Faydaları

Kas Ağrılarına Yaban Mersininin Faydaları

Kas Ağrılarına Acı ve KIRMIZI Biber Faydaları

Kas Ağrılarına MAGNEZYUM Mineralinin Faydaları

Kas Ağrılarına D Vitamininin Faydalı Etkileri

Kalp Rahatsızlığı ve Kronik Hastalara Pikan Cevizi Faydalıdır

Kara Lahana Kanser için faydalı Sebzelerdendir

Çin Lahanası insan Sağlığı ve Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Su teresi Kanser için Faydalı Sebzelerdendir

Roka insan Sağlığı ve Kanser için Faydalı Sebzedir

Pazı insan Sağlığı ve Kanser için Faydalı Sebzelerdendir.

Kıvırcık lahana Kanser için Faydalı Sebzedir

Kayısı Yağı ve Çekirdeğinin İnsana Faydaları

Güne Soğuk Duşla Başlamanın faydalarını hissedeceksiniz.

Kanserli Hücreyi intihara Sürükleyen Süper Baharat Kekik

Elma kurusu Öksürüğe Yüzyıllarca şifa Vermektedir

İncir sperm arttırıcı özelliği Mevcuttur. Aile’nin Mutluluğudur.

Kuru incir ve Zeytinyağı ile ASTIMI Hastalarına Faydalıdır

incirin öksürük için muhteşem insan sağlığına faydalıdır

incir ve Sütün Muhteşem Birleşmesi Müshil için Etkilidir.

Kuru incir Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

insan Sağlığı için Limonun Faydaları

Dut Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Dut Suyu’nun Görme Yeteneğinin Gelişmesine Faydalıdır.

Dut Kabızlık, Bulantı, Ağrı gibi Sindirim Sisteminde Faydalı Meyvadır

Dut Meyvası Diyabetik Hastalarına, Faydalıdır

Dut Cildi daha Gençleştirir ve Cilt Sağlığına Faydalıdır..

Dutun Kanser Sağlığına ve Prostat Kanserine Faydalıdır.

Beyaz Dutun Saç Sağlığına Muhteşem Faydalıdır.

Göz Altı Morluklarınızdan Sağlıklı Kurtulabilirsiniz

Körpe İncir Yaprağından Akan Süt Ellerde, Vücuttaki Siğile Etkilidir

İncir Tansiyonun Dengelenmesine Yardımcı Olur.

incir, insan sütüne en çok benzeyen gıdadır

Taze Ve Kuru İncir İnsan Bedeninde Hücreleri Yeniler.

İncir Boğaz Ağrısı, Bronşit ve Öksürüğe de Faydalıdır.

Taze İncir Akne Tedavisinde çok Faydalıdır.

Diyabetik Yaralara, incir Muhteşem Faydalıdır.

Diyabetik Beslenme için, incir ideal Besindir.

Dut Kan Pıhtılaşmasına Engel Olarak, Dolaşım Sistemini iyileştirir.

Kırmızı Pancar, Karaciğer’i Sağlığına Muhteşem Faydalıdır.

Kırmızı Pancar Kalp Sağlığını Korur.

Kanser Hücrelerini Öldürün, Pancar, Kereviz ve Havuç Suyu iksiri.

Detoks Diyeti Detoks Rejimi ve Faydaları

Elma Sirkesinin Cildinizdeki Sivilcelerden Kurtulun

Hint Yağı Siğil’e Karşı etkili ve Faydalıdır.

Çay Ağacı Yağı Siğil’e Karşı Etkili ve Faydalıdır.

E Vitamini Kapsülü Siğillere Karşı Faydalıdır.

Siğilin Üzerine Selobant Parçasını Yapıştırmak Faydalıdır.

http://faydaliyasam.com/c-vitamini-tableti-ellerde-vucutta-olusan-sigile-faydalidir

Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com
www.yahoo.com
www.bing.com
www.yandex.com
www.mozilla.org
www.faydaliyasam.com
http://faydaliyasam.com

UYARI:
Hastaliklari teşhis, tedavi etmek 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece hekimlerimizin görevidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve faydali yaşama hakkında tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, faydali yaşama besin destek ürünleridir. Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Hayata sağlıklı, afiyet içinde, faydali yaşamanız dileklerimizle.

In keinem Fall werden diese Website veröffentlichen Informationen zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen, Natur. Haben Sie konsultieren irgendwelche Gesundheitsprobleme zuerst Ihren Arzt.
In no event shall this web site post information to diagnose, treat, cure, nature. If you have any health problems consult your doctor first.

Ни в коем случае этот веб-сайт должен размещать информацию для диагностики, лечить, вылечить, природа. Если у вас есть какие проблемы со здоровьем проконсультируйтесь с вашим врачом сначала.

कोई घटना में इस वेब साइट करने के लिए निदान, उपचार, जानकारी पोस्ट करेगा इलाज, प्रकृति। यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्श पहले किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं है।
在沒有事件此 web 網站應張貼資訊,診斷,治療,治癒,自然。如果您有任何健康問題先諮詢你的醫生。

En aucun cas ce site web doivent publier des informations pour diagnostiquer, traiter, guérir, nature. Si vous avez des problèmes de santé consultez votre médecin au préalable.

في أي حال من الأحوال هذا الموقع آخر المعلومات لتشخيص، وعلاج، علاج، الطبيعة. إذا كان لديك أي مشاكل صحية استشارة الطبيب أولاً.

Em nenhum caso será este web site postar informações para diagnosticar, tratar, curar, natureza. Se você tem algum problema de saúde consulte o seu médico primeiro.

En ningún caso este sitio web se publique información para diagnosticar, tratar, curar, naturaleza. Si tienes algún problema de salud consulte a su médico primero

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir