Nisan Yağmuru insanlara Şifa Getirir.

NİSAN YAĞMURU İLE GELEN ŞİFÂ
Şifalı olan Rumi nisan yağmurları, Nisan ayinin 14 de başlar, Mayıs ayının 14 de biter.
Bu zaman içinde yağan yağmurlara “Nîsân yağmuru” denir ve bir çok hastalığa deva olup bir çok faydası vardır.
* Yılanların zehiri, Balıkların incisi, Hatta bal arısının balı gibi pek çok harikulade nimet hep bu yağmurun suyundan oluşur.
* Nisan yağmuru zahmetlere rahmet, dertlere devâ, hastalılara şifâdır.
* Sular içerisinde en saf su Nisan yağmurunun suyudur.
* Nisan yağmuru ile mayalanan yoğurt tutar. (Tecrübe ile de sabittir)
* Nisan yağmurunda ıslanan yeni elbise çürümez. Saç dökülmez. Hele okunan! Nisan yağmuru suyu, Allâh’ın izniyle sar’a hastalığına şifâ, Ruh hastalıklarına deva, Ağrıları gidericidir. Nisan Yağmurunun faydalı ve şifalı olduğuna dair hadisi şerifler vardır.
Nisan yağmuru hakkında Hadisi şerifler:
Peygamber Efendimizden (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) rivayet olundu ki;
“Cebrail (Aleyhisselâm) bana öyle bir ilaç öğretti ki, o ilaç sayesinde insanların doktorların ilacına hiç ihtiyaç kalmaz.
Eshâbı Kirâm o ilaçtan bizede haber ver Ya Rasûlullah dediler: Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselâm) “Nisan yağmurunu toplayınız .
Ona; 70 Ayetel Kürsi,
70 Fâtiha-i Şerife,
70 defa İhlâs-ı Şerif,
70 defa Felâk,
70 defa Nâs Sûresini
70 defa tesbih duâsını “Subhanallahi vel hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illellâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm.” Sonra yedi gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenabı Hakka yemin ederim ki,Cebrail bana dediki;Bu sudan içen kimsenin cesedinden , damarından, sinirinden, etlerinden o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenab-ı Hak giderir, O kimseye sıhhat ve afiyet verir.

********

Yine Başka bir Hadisi şerifte:
“Beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha Yemin ederim ki, Çocuğu olmayan bir erkek, bu sudan hanımına içirse, Allahü Teâla’nın izni ile Hanımı hamile kalır. Hanımının başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirirse, bu su ona sıhhat için yeterli olur. İçen kimsenin balgamını keser. Rüzgar ona zarar vermez. Çirkin haller kendisine isabet etmez. Bel ağrısından, karın ağrısından,şikayeti kalmaz.Alaca hastalığından korkmaz.göğüs ağrısı çekmez.kalbine gelen vesvese (evham) gönlünden çıkar gider. Kendini çok beğenmek, haset, kibir, düşmanlık, gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil), dünyada yaşayan her fani (geçici)olanlar için Allahü Teâla’nın izni ile fayda vericidir.”(tefsir-i Kebir.Kuran tefsiri)
Ayrıca, Kur’an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammedi okunurken, düşman korkusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken ve zulme uğrayınca yapılan duâlar kabul olunur (Teberânî)

Hz.Enes (Radıyallâhu Anh) anlatıyor :
Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) ile birlikteyken , yağmur yağmıştı, hemen başını açtı ve “Yağmur Rabbimin yeni yarattığı ve indirdiği Rahmettir” dedi.

Diğer bir rivayette ise, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)’in elbisesini açtığı bildirilmiştir. (Müslim 2/615,Ebu Davud 5/3309)
Ebu Hureyre (Radıyallâhu Anh) anlatıyor: Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) ve sahabeleri senenin ilk yağmuru yağdığında, gökteki ilk damlalara, (değmesi için) başlarını açarlardı ve Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) Şöyle derdi: “Yağmur, rabbimizin en son, ve yeni yarattığı bir mahluktur ve bereketi en çok olandır.” (Ebu şeyh ,Ahlakun-Nebiyyi 823

Dergahların zemzemi nisan yağmuru
Doğanın ilacı Nisan yağmurları, insan hayatı için yenilenmeyi işaret eder. Mevlevi dergâhlarında toplanarak “dergah zemzemi” olarak dağıtılan, bereketi için “istiridyenin içine düşerse inci, yılanın ağzına düşerse zehir olur” denilen Nisan yağmurlarının şifasını ve geleneğini sizler için derledik. Nisan ayıyla beraber doğa da yenilenmeye başladı. Çiçeklerin açma ayı olarak bilinen Nisan ayının bereketinin “Nisan yağmurları”ndan geldiği ise aşikar. Bolluk ve bereketin simgesi Nisan yağmurları için eskiler “Nisan yağmuru midye ve istiridyenin içine düşerse inci, yılanın ağzına düşerse zehir olur” sözünü de boşuna dememişler. Hatta bu nedenle açık alana konulan leğenlere Nisan yağmurunun dolması beklenir, o dolan su hastalıktan arınması için küçük büyük herkese içirilirdi.
Yağmur çiğlerinden yoğurt “Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Milâdî 13 Nisan’da başlayıp 12 Mayıs’ta sona eren Nisan ayı halk arasında “yağmur ayı” veya “yağar ay” olarak nitelendirilir” bilgisi verilen Z Dergide, yağmur suyunun nasıl toplandığı şöyle anlatılıyor: “Günümüzde Orta Asya’da, İslam ve Balkan coğrafyalarında, Hızır ile İlyas peygamberlerin 6 Mayıs’ta (Rumî takvime göre 23 Nisan) buluştuğuna inanılmaktadır. “Hıdrellez” (Hızır-İlyas) ismi verilen bu günde yağan yağmura önem atfedilir. Bolluğun ve bereketin timsâli olan Hızır Peygamber’in evleri ziyâret edeceği inancıyla kaplara yağmur suyu doldurulması âdeti hâlâ yaşatılmaktadır. Yağmur çiğleriyle yoğurt yapma geleneği de devam etmektedir.”
Bir tas ve dört kuş
Mevlevîler tarafından da mübârek sayılan Nisan yağmurları, dergahlarda toplanıp üzerine duâlar okunarak dergâhın zemzemi olarak dağıtılırmış. Mineral yönünden oldukça zengin olan Nisan yağmurunun konduğu tasa ise “Nisan tası” denilmiştir. Nisan tasına toplanan suya Hz. Mevlânâ’nın sarığının ucu batırıldığı için “destar suyu” da denirmiş. Z Dergide “Nisan tası”na ilişkin şu bilgiler yer almaktadır: “Son İlhanlı hükümdarı, Ulcaytu Sultan Mehmed’in oğlu Ebu Said Bahadır Han tarafından Musul’da yaptırılarak 1327 yılında Mevlânâ Dergâhı’na hediye edilen eşsiz güzellikteki Nisan tası, bugün Konya (Mevlânâ) Müzesi’nde yer alır. Müze müdür vekili Dr. Naci Bakırcı da, buraya gelen ziyâretçilerin büyük ilgi gösterdiği eserler arasında yer alan Nisan tasının yüzlerce yıldır Anadolu’da var olan Nisan yağmurlarının toplanması geleneğinin günümüze yansıması olduğunu belirtmiştir. Bakırcı, “Nisan aylarında Nisan tası, Kubbe-i Hadra’nın (Yeşil Kubbe) hemen altına konur, kazanda toplanan su ziyaretçilere dağıtılırdı.

Konya’da yağmurun az yağdığı kurak senelerde bu suyun bereket niyetine tarlalara serpildiği de bilinir” ifadeleriyle Nisan tasına verilen önemi îzah ediyor. Eski kaynaklarda yapılan araştırmalar sonucu, çiftçilerin tohum olarak kullandıkları buğday ve arpaların Nisan tasına bereket olsun diye konulduğu, ekim zamanında da buradan bu tohumların alınıp diğer tohumların arasına konularak ekildiği bilgisine ulaştıklarını bildirmiştir. Bronz üzerine altın ve gümüş kakma olarak yapılan Nisan tası dört parçadan oluşur: kapak, gövde, bilezik, kâide. Kapağında kuyruğu kırılmış bir horoz heykeli bulunan eser kıymetli madenlerle süslenmiştir. Nisan tasının diğer taraflarında gümüş kakma olarak uçar ya da yürür vaziyette muhtelif kuş resimleri vardır. Mâlûm olduğu üzere Bakara sûresinin 260. âyetinin meâlinde şu bilgi yer alır: Hz. İbrahim: “Ya Rabbi! Ölüyü nasıl diriltirsin bana da göster” diye yalvarınca “Dört kuş al, onları parça parça et, sonra çağır, sana koşarak gelirler. Bil ki Allah aziz ve hakîmdir” cevabını almıştır. Dört kuştan murat, Mesnevî-i Şerif’te kaz, tavus, karga ve horozdur. Kaz hırsa, horoz şehvete, tavus dünya mertebelerine, karga da tûl-i emele teşbih etmiştir. Bu sanat eserini ibdâ eden sanatkârların bu dört kuş hikâyesinden esinlendiği düşünülmektedir.”
BEREKETİN TİMSÂLİ OLAN HIZIR PEYGAMBER’İN EVLERİ ZİYÂRET EDECEĞİ İNANCIYLA KAPLARA YAĞMUR SUYU DOLDURULMASI ÂDETİ HÂLÂ DEVAM EDİYOR.

Yılana düşerse zehir, midyeye inci olur
Nisan yağmurunun midye ve istiridyenin içine düşmesiyle inci, yılanın ağzına düşmesiyle zehir olacağına dâir inancı, A. Süheyl Ünver’in eski kaynaklardan bulduğu iki şiir ile desteklenmektedir:
Anadolu’da Nisan yağmuru geleneği
Bereket, şifa ve uğur getirdiğine inanılan Nisan’da yağmur yağmazsa kıtlık olacağı düşünülür. Anadolu’da Nisan yağmuruna dair bazı inanışlar da şöyledir:
– Rûhî bunalım geçirenlere üç İhlas sûresi okunarak Nisan yağmuru içirilir, yağmur suyuyla yıkanır.
– Nisan yağmurunda ıslanmanın sağlık, uğur getireceğine inanılır. Bu sebeple yağmur başlayınca baş açık ıslanılır.
– Nisan yağmuruyla boy abdesti alan kızın kısmeti açılır.
– Küçük çocuklara vücutlarına faydalı olsun diye her sabah Nisan yağmuru içirilir.
– Üzerinden yedi yıl geçen Nisan yağmuru suyu zemzem sayılır. Hastalara içirilir. Ölecek hastaların ağzına damlatılır.
– Nisan ayının ilk yağmur suyunu içen insanın başı ağrımaz.
– Asmanın baharda dallarının kesilmesiyle akan suyu toplanır, içine Nisan yağmuru katılır. Bu karışım zemzem niyetine içilir. Ölecek insanlara da bu su içirilir, kefenine sürülür.
– Zayıf, hastalıklı inekler, buzağılar Nisan yağmuruna çıkarılır, ıslatılır, bu yağmur içirilir.
– Nisan yağmuru kırk anahtarlı tasa konup üzerine okunur, sinir hastalarına içirilir.
– Para keseleri bereket için Nisan yağmuruyla yıkanır.
– Nisan yağmuruyla yemek pişiren kişi gelecek Nisana kadar yokluk çekmez.
– Nisan suyu ambarlara, un sandıklarına, mutfaktaki yiyeceklere bereket olsun diye serpilir.
– Tırnağı makas görmeden avuçları Nisan suyuyla yıkanan bebek büyüyünce eli açık, cömert olur.
– İlk Nisan yağmuru yağarken evin damına hânedeki insan sayısı kadar taş dizilir. Yağmur dinince taşların altına bakılır. Kimin taşının altından böcek çıkarsa o yıl rızkının bol olacağına inanılır.
– Nisan yağmurlarının yedinci günü yağan yağmur yutulursa kapalı kısmetin açılacağına, dileklerin yerine geleceğine inanılır.
– Nisan yağmuru yağmadan sebzeler yenmez.
– Zemzem suyu içine Nisan yağmuru katılarak çoğaltılır.
– Nisan yağmurlarıyla yetişen yemlik, madımak, kuşkuş, ebegümeci, ısırgan gibi bitkilerin yapraklarından yapılan yemekler yenilirse o yıl hasta olunmaz.
– Bitkilerdeki böceklere ilâç olarak nisan suyu serpilir.
– Nisan yağmuru gözlere sürülürse göz ağrısına iyi gelir.
– Nisan yağmuru ile yıkanmış iplere yedi düğüm atılıp yedi âyet okunarak ağrıyan yerlere bağlanır.
– Nisan yağmurlarının yedinci günü yunus balıkları ağızlarını açıp yağmur bekler.
– Nisan yağmuru istiridyenin içinde inci, yılanın ağzına düşerse zehir olur.

NİSAN YAĞMURLARININ BEREKETİ
Toplum nezdinde nisan yağmurlarının üç olağanüstü gücü olduğuna inanılır. Bereket, şifâ, uğur. Anadolu’da nisan yağmuru ile ilgili bazı inanışlar şöyle: Nisan yağmurları bir kapta toplanır. Üzerine duâlar okunur, sabah aç karna ve akşam birer bardak olmak üzere yedi gün üst üste içilir.
Rûhî bunalım geçirenlere 3 İhlas sûresi okunarak nisan yağmuru içirilir, nisan yağmuru suyuyla yıkanır. Nisan yağmurunda ıslanmanın sağlık, uğur getireceğine inanılır. Bu sebeple yağmur başlayınca baş açık bırakılarak ıslanılır. Nisan yağmuruyla boy abdesti alan kızın kısmeti açılır. Küçük çocuklara vücutlarına faydalı olsun diye her sabah nisan yağmuru içirilir. Üzerinden yedi yıl geçen nisan yağmuru suyu zemzem sayılır. Hastalara içirilir. Ölecek hastaların ağzına damlatılır. Nisan ayının ilk yağmur suyunu içen insanın başı ağrımaz. Asmanın baharda dallarının kesilmesiyle akan suyu toplanır, içine nisan yağmuru katılır. Bu karışım zemzem niyetine içilir. Ölecek insanlara da bu su içirilir, kefenine sürülür.

Korkan kişilere, hasta hayvanlara nisan yağmuru içirilir. Zayıf, hastalıklı inekler, buzağılar nisan yağmuruna çıkarılır, ıslatılır, bu yağmur içirilir. Kara merkebin kulağından bir parça kan alınarak yedi damla nisan yağmurunun içine karıştırılıp veremli hastaya içirilirse iyileşeceğine inanılır. Nisan yağmuru kırk anahtarlı tasa konup üzerine okunur, sinir hastalarına içirilir. Nisan ayında ilk yağan yağmur suyuyla yoğurt yapılır. Para keseleri bereket için nisan yağmuruyla yıkanır. Nisan yağmuruyla yemek pişiren gelecek nisana kadar yokluk çekmez. Nisan suyu ambarlara, un sandıklarına bereket olsun diye serpilir. Nisan suyu mutfaktaki yiyeceklere bereket düşüncesiyle serpilir. Tırnağı makas görmeden avuçları nisan suyuyla yıkanan bebek büyüyünce eli açık, cömert olur. İlk nisan yağmuru yağarken evin damına hanedeki insan sayısı kadar taş dizilir. Yağmur dinince taşların altına bakılır. Kimin taşının altından böcek çıkarsa o yıllık rızkının bol olacağına inanılır. Nisan yağmurlarının yedinci günü yağan yağmur yutulursa kapalı kısmetin açılacağına, dileklerin yerine geleceğine inanılır. Türbe kapı ve pencerelerine dilek için bağlanan bez parçaları nisan suyuyla yıkanmış olursa dilekler daha çabuk yerine gelir.

Nisan yağmuru yağmadan sebzeler yenmez. Zemzem suyu içine nisan yağmuru katılarak çoğaltılır. Nisan yağmurlarıyla yetişen yemlik, madımak, kuşkuş, ebegümeci, ısırgan gibi bitkilerin yapraklarından yapılan yemekler yenilirse o yıl hasta olunmaz. Nisan yağmuruyla yıkanan saçlar gürleşir. Bitkilerdeki böceklere ilâç olarak nisan suyu serpilir. Nisan yağmuru gözlere sürülürse göz ağrısına iyi gelir. Nisan yağmuru ile yıkanmış iplere yedi düğüm atılıp yedi âyet okunarak ağrıyan yerlere bağlanır. İlk nisan yağmuru suyuyla muska yazılır. Nisan yağmurlarının yedinci günü yunus balıkları ağızlarını açıp yağmur bekler. Nisan yağmuru istiridyenin içinde inci, yılanın ağzına düşerse zehir olur.

indeks: Nisan, Yağmur, insan,Şifa, Nisan Yağmuru, Resûlullah, zemzem,

ferhan bala

Hayata faydali olmak, Hayatta Mutlu olmaktir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Paylaş
Paylaş